Peninsula Resort & Spa
All-inclusive спа-курорт на острове Крит
Peninsula Resort & Spa, Агия Пелагия
10% доп. скидка