Πρόγραμμα εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας: Εκτιμήσεις και συμπεράσματα