Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εξαγορά του ξενοδοχείου Athens Hilton