Αντίπαξος Βουτούμι (Андипаксос Вутуми)
N 39° 09' 37"
E 20° 13' 38" Северная бухта
N 39° 09' 31"
E 20° 13' 43" Южная бухта