Μεθώνη (Мефони)

Координаты: Широта: 36 48'55" Долгота: 21 42' 31"

Часы работы: 24
Адрес: Λιμάνι Μεθώνης, 24006 Μεθώνη, Πελοπόννησος
VHF канал: 12
Морская администрация порта: +30 27230 22 225 (Πύλος)
Медицинский центр Мессины: +30 27220 24 751-2
Карты: Imray Tetra Chart G15, BA 1685, 1030, 682