Σύμη (Сими)

Координаты: Широта: 36 37'12" Долгота: 27 50' 33"
Глубина: 2.5 - 7 метров

Часы работы: 24
Адрес: Λιμένας Σύμης, 85600 Σύμη, Δωδεκάνησα
VHF канал: 12
Морская администрация порта: +30 22410 71 205
Клиника: +30 22410 71 316 (Χωριό)
Клиника: +30 22410 71 290 (Γιαλός, δίπλα στον Αη Γιάννη)
Карты: Imray Tetra Chart G35 - BA 1055

 

Другие пристани

Πέδι (Педи)
36°36.58′N, 27°51.47′E

Δυσάλονας (Дисалонас)
36°35'50′"N 27°52'22" E

Νανού (Нану)
36°34.53′N, 27°51.44′E

Μαραθούντα (Марафунда)
36°34.00′N, 27°51.50′E

Φανερωμένη (Фанеромени)
36°32.43′N, 27°51.43′E

Πανωρμίτης (Панормитис)
36°33.07′N, 27°50.29′E

Αης Μιλιανός (Аис Мильанос)
36°43.27′N, 27°46.33′E

Νιμπορειός (Нимбориос)
36°37.23′N, 27°49.16′E

Αγία Μαρίνα (Агиа Марина)
36°37.43′N, 27°52.3′E