Χάλκη (Халки)

Координаты: Широта: 36 13'20" Долгота: 27 36' 53"

Часы работы: 24
Адрес: Λιμένας Εμποριού, 85110 Χάλκη, Δωδεκάνησα
VHF канал: 12
Морская администрация порта: +30 22460 45 220
Поликлиника: +30 22460 45 206
Медицинский центр (о. Карпатос): +30 22450 22 228
Карты: Imray Tetra Chart G35 - BA 872, 1667