Αρκοί (Арки)

Координаты: Широта: 37 22'42" Долгота: 26 44' 07"
Глубина: 1-4 метра

 

Μάραθο (Марафос)

Координаты: Широта: 37 22'01" Долгота: 26 43' 37"

Часы работы: 24
Адрес: Λιμένας Αρκών, 85000 Αρκοί, Δωδεκάνησα
VHF канал: 12
Морская администрация порта: +30 22470 31 231 (Πάτμος)
Медицинский центр: +30 22470 31 211 (Πάτμος)
Карты: Imray Tetra Chart G34 - BA 2682, 3927