Λείψοι (Липсус)

Координаты: Широта: 37 17'39" Долгота: 26 45' 51"
Глубина: 3-6 метров

Часы работы: 24
Адрес: Λιμένας Λειψών, 85001 Λειψοί, Δωδεκάνησα
VHF канал: 12
Морская администрация порта: +30 22470 41 133
Станция первой помощи: +30 22470 41 204
Карты: Imray Tetra Chart G34 - BA 2682, 3927