Λέρος (Лерос)

Координаты: Широта: 37 07'30" Долгота: 26 51' 09"

Часы работы: 24
Адрес: Λιμένας Λακκί, 85401 Λέρος, Δωδεκάνησα
VHF канал: 12
Морская администрация порта: +30 22470 22 224 - 23 256
Больница: +30 22470 23 251
Медицинский центр: +30 22470 23 359
Аэропорт о. Лерос: +30 22470 22 275
Карты: Imray Tetra Chart G34 - BA 2682, 3926

 

Leros Marina

Часы работы: 24
Адрес: Λέρος Μαρίνα, Evros Marine SA, Λιμένας Λακκί, PO Box 30, 85401 Λέρος, Δωδεκάνησα
Тел: +30 22470 24 733
Факс: +30 22470 23 947
www.lerosmarina.gr
E-mail: info@lerosmarina.gr
VHF канал: 10
Морская администрация порта: +30 22470 22 224

Часы работы: 24
Адрес: Agmar Marina, Λιμένας Λακκί, 85401 Λέρος, Δωδεκάνησα
Тел: +30 22470 26 009
Факс: +30 22470 28 200
www.lakki-marina.gr
E-mail: info@lakki-marina.gr
VHF канал: 11 & 72
Морская администрация порта: +30 22470 22 224

 

Другие пристани

Παντέλι (Пандели)
37°08.56′N, 26°51.48′E

Κόλπος Βρωμόλιθος (Колпос Вромолифос)
37°08.48′N, 26°51.40′E

Ξηρόκαμπος (Ксирокабос)
37°06.14′N, 26°52.30′E

Άλιντα (Алинда)
37°09.50′N, 26°50.58′E

Μπλαφούτι ή Μπλεφούτης (Блафути или Блефутис)

37°11.60'N, 26°49.20'E

Παρθένι (Парфени)
37°11.41'N, 26°47.25'E