Μαρίνα Αλίμου (Марина Алиму)

Координаты: Широта: 37 54' 40" Долгота: 23 42' 01"
Глубина: 2-7 метров

Адрес: Μαρίνα Αλίμου, 17455 Άλιμος
Тел: +30 210 98 80 203
Факс: +30 210 98 80 001
E-mail: marinaalimou@etasa.gr
VHF канал: 71
Морская администрация: +30 210 98 33 536
Карты: British Admiralty Chart 1520
Часы работы
Офис открыт с 08:00 до 20:00, 24 часа.